Grunnskólar í Reykjavík

Reykjavíkurborg rekur 38 grunnskóla, þar af eru 2 sérskólar. Sérskólar þjónusta fötluð börn og börn sem þurfa aukinn stuðning vegna geðrænna, hegðunar- eða félagslegra erfiðleika. Þar að auki eru 6 sjálfstætt starfandi skólar í Reykjavík. Í október 2023 stunduðu alls 15.654 nemendur nám í grunnskólum í Reykjavík. Árleg tölfræði miðast við stöðuna í október ár hvert.

Nemendum fjölgar í sjálfstætt starfandi skólum

Heildar nemendafjöldi í skólum í Reykjavík hefur alla jafna verið um 13.000-16.000 ár hvert. Upplýsingar um fjölda nemenda í sérskólum bættust við tölfræðina árið 2008 þar sem nemendafjöldi hefur verið um 130-160 á ári. Árið 2015 bættust svo við upplýsingar um sjálfstætt starfandi grunnskóla og hefur nemendum í þeim skólum fjölgað úr 616 í 928 síðan þá.

Nemendafjöldi í grunnskólum í Reykjavík eftir árum

Sveimaðu yfir grafið til að sjá nánari upplýsingar


Austurmiðstöð stærsta miðstöðin

Miðstöðvar borgarinnar eru fjórar og sinnir hver miðstöð fjölbreyttri þjónustu í nærliggjandi borgarhlutum. Hver skóli tilheyrir einum borgarhluta og þar afleiðandi einni miðstöð. Austurmiðstöð (Árbær, Grafarholt, Norðlingaholt, Úlfarsárdalur, Grafarvogur og Kjalarnes) er sú miðstöð sem þjónustar flesta skóla, alls 15 talsins sem og flesta nemendur. Fæstir nemendur tilheyra Suðurmiðstöð (Breiðholt) þar sem skólarnir eru 5 talsins.

Nemendafjöldi í grunnskólum eftir miðstöðvum og árum

Sveimaðu yfir grafið til að sjá nánari upplýsingar


Flestir grunnskólanemendur í Breiðholti 

Súluritið sýnir nemendafjölda eftir 10 borgarhlutum Reykjavíkur 1. október 2023. Flestir nemendur voru þá í grunnskóla í Breiðholti en fæstir á Kjalarnesi. Borgarhlutarnir eru misstórir og með mismarga skóla.

Nemendafjöldi eftir borgarhluta

Sveimaðu yfir grafið til að sjá nánari upplýsingar


Hvaða bekkir eru stærstir?

Hér sjást stærðir bekkja í Reykjavík 1. október 2023. Árið 2023 var 9. bekkur fjölmennastur með 1.733 börn. Stærð bekkja fylgir stærð árganga og breytist fjöldinn í takt við fæðingartíðni hvers árs, en einnig flutning fólks til og frá Reykjavíkur.

Nemendafjöldi í grunnskólum eftir bekkjum og tegund skóla

Sveimaðu yfir grafið til að sjá nánari upplýsingar


Flest eru kennarar

Árið 2023 var fjöldi stöðugilda í borgarreknum skólum 2.352 í heildina. Um 22,1% voru karlar og 77,8% konur. Flest eru kennarar með leyfisbréf en við skólana starfar jafnframt fjölbreyttur hópur fólks aðra háskólamenntun. Hér er bæði átt við starfsfólk með uppeldismenntun, svo sem þroskaþjálfun eða náms- og starfsráðgjöf, eða með aðra háskólamenntun. Þar að auki starfar stór hópur við stuðning og umönnun, í störfum sem ekki krefjast háskólamenntunar.  Stöplaritið sýnir fjölda stöðugilda eftir starfstegund í grunnskólum í Reykjavík. Flest stöðugildi voru kennarar og fæst skólastjórnendur.

Fjöldi stöðugilda eftir starfstegund og árum

Sveimaðu yfir grafið til að sjá nánari upplýsingar

Ítarefni

Þessi gagnasaga byggir á gögnum frá Skóla- og frístundasviði.  Gagnasagan verður uppfærð með nýjum gögnum að minnsta kosti árlega, eða eftir því sem gögn berast. 

Viltu vita meira um grunnskóla eða aðra starfsemi borgarinnar? Í Gagnagáttinni getur þú flett upp í opnum gagnasöfnum borgarinnar og hlaðið þeim niður.

Útgáfur gagnasögu

Útgáfa 1 05-03-2024 - Gagnasaga birt